ÜRÜN DETAY

SOCHİ/RUSYA MARRİOT HOTEL & RESORTS

Sochi/RUSYA Marriot Hotel Aydınlatma Otomasyonu

Sochi/RUSYA Marriot Hotel Aydınlatma Otomasyonu Sistemi kurulmuştur.

Bu sistem toplamda 105 KNX Cihazı ile, 1650 Nokta kontrol etmektedir.

Aydınlatma Otomasyonu Sistemi DIM ve ON-OFF şeklinde çalışmaktadır.